image descriprion
image descriprion
image descriprion
image descriprion
image descriprion
Αγροτουρισμός

Αγροτουριστικά προγράμματα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού είναι δομή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Εντάσσεται χωροταξικά και διοικητικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
Στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης υλοποιεί δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για το Περιβάλλον και την Αειφορία».

Πρόσθετες Πληροφορίες

Βελβεντό (Παλιό Γυμνάσιο – Λύκειο) 50400 Ελλάδα
kpevelvento@yahoo.gr
Τηλ. 24640 32265, 24640 31913
fax 24640 31909
Ιστοσελίδα: http://kpe-velvent.koz.sch.gr