Γεωμορφολογία

Ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού είναι δήμος της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βελβεντού, Σερβίων και Καμβουνίων και της κοινότητας Λιβαδερού. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 732,2 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 14.830 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (17.657 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001). Έδρα του νέου δήμου ορίστηκαν τα Σέρβια.

Δημοτική Ενότητα Σερβίων

Η Δημοτική Ενότητα Σερβίων προέρχεται από τον πρώην Δήμο Σερβίων ο οποίος συστάθηκε ως Κοινότητα Σερβίων το 1918. Το 1964 η Κοινότητα Σερβίων αναγνωρίζεται σε Δήμο Σερβίων (ΦΕΚ 185Α – 30/10/1964). Το ΦΕΚ 64Α -10/04/1975 καταργεί και συνενώνει με το Δήμο την Κοινότητα Λάβας, ενώ το ΦΕΚ -05/04/1981 αναγνωρίζει και προσαρτά στο Δήμο τον οικισμό Νέα Λάβα. Το 1994 η Κοινότητα Καστανιάς συνενώνεται με το Δήμο, ενώ το 1997 με το ΦΕΚ 244Α -04/12/1997 συνενώνονται με το Δήμο οι Κοινότητες Ροδίτου, Πολυρράχου, Αυλών, Λευκάρων, Πλατανορεύματος, Ιμέρων, Μεσιανής, Βαθυλάκκου, Γουλών, Νεράιδας, Τριγωνικού, Μεταξά και Κρανιδίων.

Η Δημοτική Ενότητα Σερβίων βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, έχει έκταση 398 τετρ. χλμ. και πληθυσμό 8.611 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Αποτελείται από τη Δημοτική Κοινότητα Σερβίων και τις Τοπικές Κοινότητες Αυλών, Βαθυλάκκου, Γουλών, Ιμέρων, Καστανιάς, Κρανιδίων, Λάβας, Λευκάρων, Μεσιανής, Μεταξά, Νεράιδας, Πολυρράχου, Πλατανορρεύματος, Ροδίτου, και Τριγωνικού. Στη Δ.Ε. Σερβίων κατοικεί το 58,10% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου.

Τα Σέρβια είναι η έδρα του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και συγκεντρώνουν πληθυσμιακά το 23,87% του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού. Συγκρίνοντας τα στοιχεία της απογραφής του έτους 2011 με αυτά του έτους 2001 διαπιστώνουμε ότι στη Δημοτική Ενότητα Σερβίων υπάρχει μείωση του πληθυσμού κατά 13,90 % ενώ μείωση υπάρχει σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες πλην της Νεράιδας και της Καστανιάς, στην οποία η απογραφή όλων των κατοίκων δηλώθηκε στην Τοπική Κοινότητα, κάτι που δεν είχε γίνει το 2001 και για το λόγο αυτό παρουσιάζεται μεγάλη αύξηση στον πληθυσμό της συγκεκριμένης Τοπικής Κοινότητας.

Η Δ.Ε. Σερβίων καλύπτει το 54,7% της συνολικής επιφάνειας του Δήμου Σερβίων -Βελβεντού. Στα γεωγραφικά της όρια υπάγεται το μεγαλύτερο μέρος της τεχνητής Λίμνης Πολυφύτου (36,5 τετρ. χλμ) καθώς και ένα μεγάλο ποσοστό των εκτάσεων που την περιβάλλουν. Η Δ.Ε. καλύπτεται από χερσαία ύδατα σε ποσοστό 9,17%. Τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε ποσοστιαία κλίμακα η κάλυψη της Δ.Ε. από χερσαία ύδατα είναι από τις μεγαλύτερες στη χώρα. Η αρόσιμη γη καλύπτει το 23,29% και τα δάση το 12,96% της συνολικής επιφάνειας της Δ.Ε. Ο συνδυασμός δασών και ημι-φυσικών εκτάσεων καλύπτουν το 39,82% της Δ.Ε. ποσοστό το οποίο βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο της περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (37%).

Δημοτική Ενότητα Βελβεντού

Η Δημοτική Ενότητα Βελβεντού προέρχεται από τον πρώην Δήμο Βελβεντού η σύσταση του οποίου έγινε το 1985 (ΦΕΚ- 169/Α/07-10-1985) με την απόσπαση του οικισμού Βελβεντός, από την Κοινότητα Βελβεντού και τον ορισμό του ως έδρα του Δήμου. Παράλληλα, με το ίδιο ΦΕΚ, οι Κοινότητες Βελβεντού και Αγίας Κυριακής καταργήθηκαν και συνενώθηκαν με το συγκεκριμένο Δήμο. Στη συνέχεια, με τα ΦΕΚ-92/Α/16-06-1994 και ΦΕΚ-244/Α/04-12-1997 οι Κοινότητες Πολυφύτου και Καταφυγίου αντίστοιχα, συνενώθηκαν με το Δήμο Βελβεντού.

Η Δημοτική Ενότητα Βελβεντού βρίσκεται στο βορειανατολικό άκρο του Δήμου και συνορεύει νοτιοδυτικά με τη Δημοτική Ενότητα Σερβίων. Έχει έκταση 127,4 τετρ. χλμ. και αποτελείται από τη Δημοτική Κοινότητα Βελβεντού και τις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Παρασκευής, Πολυφύτου και Καταφυγίου. Το δυτικό όριο της Ενότητας είναι τεχνητή λίμνη Πολυφύτου. Δυτικά συνορεύει επίσης με τη Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου. Το ανατολικό της τμήμα συνορεύει με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο πληθυσμός του Δημοτικής Ενότητας, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, είναι 3.448 κάτοικοι και η πυκνότητα του ίση με 27,25 κάτ. ανά τετρ. χλμ. Σε σχέση με την απογραφή της ΕΣΥΕ που έγινε το 2001 ο πληθυσμός εμφανίζει μείωση κατά 8,15% (2001: 3.754 κάτοικοι και 2011: 3.448 κάτοικοι).

Από τους 3.448 κάτοικους της απογραφής του 2011 οι 3.399 (98,58%) κατοικούν στην Δημοτική Κοινότητα Βελβεντού. Στην Δ.Κ. Βελβεντού υπήρξε μείωση πληθυσμού 8,15% ανάμεσα στο 2001 και το 2011. Στις Τ.Κ. Αγίας Κυριακής, Καταφυγίου και Πολυφύτου υπάρχει τεράστια μείωση του πληθυσμού (76,27%, 83,91% και 58,82% αντίστοιχα αλλά λόγω του μικρού αριθμού των κατοίκων στις Τ.Κ της Δ.Ε. εκτός Δ.Κ. Βελβεντού, η μεταβολή πληθυσμού φαίνεται πολύ μικρή και πιο κοντά προς τα νούμερα της Δημοτικής Κοινότητας. Στη Δημοτική Ενότητα Βελβεντού αναλογούν το 23,25% του πληθυσμού και το 17,28% της έκτασης του Δήμου.

Οι δασικές εκτάσεις καλύπτουν το 50,63% της Δ.Ε. και σε συνδυασμό με τις ημι-φυσικές εκτάσεις καλύπτουν το 68,84% της συνολικής επιφάνειας της Δ.Ε. και είναι διπλάσιο του μέσου όρου της περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Τα χερσαία ύδατα καλύπτουν το 6,75% της Δ.Ε. ποσοστό εξαιρετικά υψηλό.

Δημοτική Ενότητα Καμβουνίων

Η σύσταση του πρώην Δήμου Καμβουνίων έγινε με την απόσπαση του οικισμού Τρανόβαλτο από την Κοινότητα Τρανοβάλτου και τον ορισμό του ως έδρα του Δήμου Καμβουνίων (ΦΕΚ-244/Α/04-12-1997). Επιπροσθέτως, με το ίδιο ΦΕΚ, οι Κοινότητες Τρανοβάλτου, Μικροβάλτου και Ελάτης καταργήθηκαν και συνενώθηκαν με το Δήμο Καμβουνίων.

Η Δημοτική Ενότητα Καμβουνίων με έκταση 150,1 τετρ. χλμ. βρίσκεται στα νότια του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού. Συνορεύει βορειοδυτικά με τη Δημοτική Ενότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης, βορειοανατολικά με τη Δημοτική Ενότητα Σερβίων, νοτιοανατολικά με τη Δημοτική Κοινότητα Ενότητα Λιβαδερού και νοτιοδυτικά με το Δήμο Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Στη Δημοτική Ενότητα υπάρχουν οι επιμέρους Τοπικές Κοινότητες Τρανοβάλτου με 790 κατοίκους, Μικροβάλτου με 334 κατοίκους και Ελάτης με 415 κατοίκους. Στην Τοπική Κοινότητα Τρανοβάλτου ανήκουν και οι οικισμοί Λαζαράδων και Φρουρίου. Ο συνολικός πληθυσμός είναι 1.539 κάτοικοι και η πυκνότητα του ίση με 10,29 κατ. / τετρ.

Ανάμεσα στο 2001 και το 2011 ο πληθυσμός στη Δ.Ε. Καμβουνίων μειώθηκε κατά 31,81%. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην Τ.Κ. Μικροβάλτου (44,79%) ενώ οι υπόλοιπες δύο κοινότητες πλησιάζουν το μέσο όρο της μείωσης της Δημοτικής Ενότητας.

Το 37,5% της επιφάνειας της Δ.Ε. Καμβουνίων καλύπτεται από δάση, ποσοστό που ανέρχεται σε 58,09% εάν συνυπολογιστούν οι ημι-φυσικές εκτάσεις. Το 27,25% της γης είναι αρόσιμη ενώ δεν υπάρχουν σημαντικές εκτάσεις οι οποίες να καλύπτονται από χερσαία ύδατα.

Δημοτική Ενότητα Λιβαδερού

Η Δημοτική Ενότητα Λιβαδερού, η οποία είναι η μόνη στο Δήμο που έχει την ιδιότητα της Τοπικής Κοινότητας ιδρύθηκε σαν Κοινότητα το 1918 με ονομασία Κοινότητα Μόκρου και έδρα τον οικισμό Μόκρον (ΦΕΚ 260Α – 31/12/1918). Το 1928 με το ΦΕΚ 156Α – 08/08/1928 ο οικισμός Μόκρον της Κοινότητας μετονομάζεται σε Λιβαδερόν και αντίστοιχα η Κοινότητα μετονομάστηκε σε Κοινότητα Λιβαδερού.

Η Δημοτική Ενότητα Λιβαδερού έχει πληθυσμό 1.232 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011, αριθμός μικρότερος κατά 25,11 % από αυτόν της απογραφής

του 2001. Η Δ.Ε. παρουσιάζει πληθυσμιακή πυκνότητα 23,69 κατ./τετρ. χλμ. και η έκτασή της είναι 52,1 τετρ. χλμ. Συνορεύει βόρεια με τη Δημοτική Ενότητα Σερβίων, δυτικά με την Δημοτική Ενότητα Καμβουνίων, ανατολικά και νότια με το Δήμο Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Είναι η μικρότερη Δημοτική Ενότητα του Δήμου τόσο σε έκταση όσο και σε πληθυσμό. Περιλαμβάνει δε έναν οικισμό, αυτόν της πρώην Κοινότητας Λιβαδερού. Πρόκειται για ορεινή περιοχή, με μέσο όρο υψομέτρου στα 980 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Το 53,17% της Δ.Ε. καλύπτεται από δάση και ημι-φυσικές εκτάσεις και το 42,22% είναι αρόσιμη γη. Κύρια ασχολία των κατοίκων η κτηνοτροφία με την γεωργία να ακολουθεί. Το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής θεωρείται υψηλό και είναι της τάξης των 20.000 με τα αιγοπρόβατα να είναι η πλειοψηφία.

ανακαλύπτοντας μια ονειρεμένη ..περιοχή!

Συνεργάτες